Pe Cer E Soare

Just another WordPress.com weblog

Archive for the ‘INVATAMANT’ Category

2018 EVALUAREA NATIONALA PENTRU ABSOLVENTII CLASEI a VIII-a . Anul scolar 2017-2018

Posted by peceresoare pe 20 Martie 2018


Evaluare Nationala matematica 2018 VARIANTA MODEL (in format pdf)

(in format pdf) Evaluare Nationala matematica 2018 SIMULARE 

Evaluare Nationala Lb Romana 2018 SIMULARE

 

rezolvari Mate varianta model

SUBIECTUL I

1. Rezultatul calculului 16 −16 : 4 este egal cu …. 16-4 = 12

2. Dacă x/10=20/100, atunci numărul x este egal cu ….x=20×10/100=200/100= 2

3. Numărul natural din intervalul (0,2) este egal cu …. 1

4. Rombul ABCD are diagonalele AC =16cm și BD =12cm . Lungimea laturii AB a acestui romb este egală cu …cm . AB este ipotenuza in  dreptunghic AOB. Th. Pitagora => AB=⎷ 8X8+6X6 = ⎷64+36 = ⎷100 = 10

5. Secțiunea axială a cilindrului circular drept reprezentat în Figura 1 este un pătrat cu latura de 6 cm . Volumul acestui cilindru este egal cu  …π cm . Volumul cilindrului este Aria Bazei x Inaltimea, respectiv πxRxRxH. Raza cercului de la baza este OB=AB/2=6/2=3 cm iar H= latura patratului = 6 cm => Volumul cilindrului = 54π cm cubi.

6. numărul elevilor care au obținut la teză cel puțin nota 9 este mai mare decât
numărul elevilor care au obținut la teză cel mult nota 4 cu …. (5+3)-(2+1)= 5

SUBIECTUL II

1. o piramidă patrulateră regulată este piramida care are ca bază un patrulater si proiecția ortogonală a vârfului pe planul bazei este centrul patrulaterului de bază.

2. x=(2+5)-(3+1) = 3 si y= 3×3+2×2=13 => x+y= 3+13=16 ; 16 este pătratul numărului natural 4 .

3. P=2xl+2xL=220 cm => L+l=110 ; si Aria = Lxl . ; (l+10)x(L-20)= Lxl => avem 2 ecuatii cu 2 necunoscute. lL-20l+10L-200 = Ll => 10L-20l=200 => L=(200-20xl)/10= 20-2xl. Inlocuim aceasta val. in L+l=110 si => l=30 cm si L=80 cm

Reclame

Posted in 1, INVATAMANT | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

Stephen Hawking – ramas bun

Posted by peceresoare pe 14 Martie 2018


Profesorul Stephen William Hawking , decedat in dimineata de 14 martie 2018, la 76 de ani, s-a născut la 8 ianuarie 1942 (exact la 300 de ani de la moartea lui Galileo) in Oxford, Anglia. Casa părinților săi era în nordul Londrei, dar în timpul celui de-al doilea război mondial, Oxford era considerat un loc mai sigur pentru copii. La opt ani, familia s-a mutat în St. Albans, un oraș la aproximativ 20 mile nord de Londra. La vârsta de unsprezece ani, Stephen a mers la Școala St. Albans și apoi la Colegiul Universitar din Oxford (1952), colegiu urmat si de tatăl său. Stephen a vrut să studieze matematica, deși tatăl său ar fi preferat medicina. Matematica nu era disponibilă la University College, așa că a urmat fizica. După trei ani și nu prea multă muncă, el a primit diploma de onoare în științele naturii.

imagini

film documentar

În octombrie 1962, Stephen a sosit la Departamentul de Matematică Aplicată și Fizică Teoretică (DAMTP) de la Universitatea din Cambridge pentru a efectua cercetări în domeniul cosmologiei, nefiind nimeni care să lucreze acolo, în Oxford. Supraveghetorul său era Dennis Sciama, deși sperase să-l primească pe Fred Hoyle care lucra la Cambridge. După ce și-a obținut doctoratul (1965) cu teza sa intitulată ” Proprietățile expansiunii universului „, a devenit membru cercetător (1965), apoi membru pentru distincția în științe (1969) la colegiul Gonville & Caius. În 1966 a câștigat premiul Adams pentru eseul său „Singularități și geometria spațiu-timp”. Stephen s-a mutat la Institutul de Astronomie (1968), înapoindu-se la DAMTP, in 1973, angajat ca asistent de cercetare. A publicat prima sa carte academică, The Large Scale Structure of Space-Time la DAMTP (1975), progresând la profesor de fizică gravitațională (1977). Apoicture of Space-Time , cu George Ellis. În următorii câțiva ani, Stephen a fost ales membru al Societății Regale (1974) și Distinguished Scholar al lui Sherman Fairchild la Institutul de Tehnologie din California (1974). A devenit lector în fizica gravitaționala si a ocupat funcția de profesor de matematică Lucasian (1979-2009). Catedra a fost fondată în 1663 cu bani rămași în voia reverendului Henry Lucas, care fusese membru al Parlamentului . A fost inițial ocupată de Isaac Barrow și apoi în 1669 de Isaac Newton.

Profesorul Stephen Hawking a lucrat la legile fundamentale care guvernează universul. Cu Roger Penrose el a arătat că teoria generală a relativității a lui Einstein a presupus că spațiul și timpul ar avea un început în Big Bang și un sfârșit în găurile negre (1970). Aceste rezultate au indicat necesitatea unificării relativității generale cu teoria cuantică, cea mai mare dezvoltare științifică din prima jumătate a secolului al XX-lea. O consecință a unei astfel de unificări pe care a descoperit-o a fost că găurile negre nu ar trebui să fie complet negre, ci ar trebui să emită radiația „Hawking” și, în cele din urmă, să se evaporeze și să dispară (1974). O altă presupunere este că universul nu are nici o margine sau limită în timp imaginar. Aceasta ar însemna că felul în care a început universul a fost complet determinat de legile științei. Recent, Stephen a colaborat cu colegii la o eventuală soluție la paradoxul informațiilor despre gaura neagră, unde dezbaterile se axează pe conservarea informațiilor.

Printre publicațiile sale găsim The Large Scale Structure of Space-time cu G R Ellis, General Relativity: An Einstein Centenary Survey cu W Israel și 300 de ani de gravitație , cu W Israel. Printre cărțile populare pe care Stephen Hawking le-a publicat, se numără bestselerul, O scurtă istorie a timpului , găuri negre și universuri de bebeluși și alte eseuri ,Universul pe scurt , Marele design și istoria mea scurtă . (A Brief History of TimeBlack Holes and Baby Universes and Other EssaysThe Universe in a NutshellThe Grand Design and My Brief History. )

În 1963, Stephen a fost diagnosticat cu ALS, o formă de Boala Neuronala motorie, la scurt timp după împlinirea a 21 de ani.

Posted in 1, INVATAMANT, Omul si mediul | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

MENCS Ordin 5893 / 28.11.2016 privind temele pentru acasa

Posted by peceresoare pe 20 Decembrie 2016


Ordin 5893 / 28.11.2016 ordin-mencs-5893-28-nov-2016-teme-acasa

Abroga ordinul din 1999 semnat de ministrul de pe atunci Andrei Marga Ordin 3066 / 1999 ordinul-men-nr-3066-1999

 

https://www.siteadvisor.com/sites/peceresoare.wordpress.comhttps://www.siteadvisor.com/sites/peceresoare.wordpress.com

Posted in 1, INVATAMANT | Etichetat: , , | 1 Comment »

Simularea evaluării naționale în anul școlar 2014 – 2015 (elevi clasa a VIII-a, clasa a XI-a și clasa a XII-a) ordin 5144

Posted by peceresoare pe 14 Ianuarie 2015


Anexa la ordinul MEN nr. 5144/15.12.2014, privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2014 – 2015

Calendarul simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2014 – 2015

CALENDARUL simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a – anul școlar 2014 – 2015

23 februarie 2015 Simulare – Limba şi literatura română – probă scrisă
24 februarie 2015 Simulare – Matematică – probă scrisă
25 februarie 2015 Simulare – Limba şi literatura maternă – probă scrisă
6 martie 2015 Afişarea rezultatelor

Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a din anul școlar 2014-2015
2 martie 2015 Simularea probei E)a) – probă scrisă – Limba şi literatura română

3 martie 2015 Simularea probei E)b) – probă scrisă – Limba şi literatura maternă
4 martie 2015 Simularea probei E)c) – probă scrisă – Proba obligatorie a profilului
6 martie 2015 Simularea probei E)d) – probă scrisă – Proba la alegere a profilului şi specializării (numai pentru elevii clasei a XII-a)
12 martie 2015 Afişarea rezultatelor

conținuturi simulări : http://www.isjtr.ro/mat/evaluarea-nationala/Anexa_nr_2_Lista_continuturi_simulare_EN8.pdf

O R D I N 

privind organizarea și desfășurarea simulării Evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2014 – 2015
În temeiul prevederilor art.77, alin. (5) și ale art. 94, alin. (2) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu
modificările ulterioare, În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1401/2009, privind înființarea, organizarea
și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare, MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE emite prezentul ordin:

Art.1. Se aprobă organizarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2014 – 2015, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naționale, respectiv ale unui examen de bacalaureat național și cu scopul de a optimiza rezultatele obținute de către elevii din învățământul preuniversitar, la finalul studiilor gimnaziale/liceale.
Art.2. Se aprobă Calendarul simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2014 – 2015, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.3. – (1) Disciplinele la care se organizează simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2014 – 2015 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă), matematică.
(2) Lista conținuturilor pentru simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2014 – 2015 este aprobată prin anexa nr. 2 la OMEN nr. 3076/4.02.2014 privind organizarea şi desfășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2013 – 2014.
Art.4. – (1) Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XI-a în anul școlar 2014 – 2015 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică și istorie.
(2) Lista conținuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XI-a în anul școlar 2014 – 2015 este cea aprobată prin anexa nr. 3 la OMEN nr. 3076/4.02.2014 privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2013 – 2014.

Art.5. – (1) Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii clasei a XII-a în anul școlar 2014 – 2015 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare,
psihologie, economie, sociologie, filosofie.

(2) Lista conținuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naționalpentru elevii clasei a XII-a în anul școlar 2014 – 2015 este cea aprobată prin anexa nr. 4 la OMEN nr. 3076/4.02.2014 privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2013 – 2014.
Art.6. – Organizarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2014 – 2015 se realizează în baza unei proceduri separate, care va fi comunicată ulterior.

Art.7. – Rezultatele obținute de elevi la simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național în anul școlar 2014 – 2015 sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au desfășurat aceste simulări, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

Art.8. Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

Art.9. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

M I N I S T R U,

Remus PRICOPIE

BUCUREŞTI

Nr. 5144
Data: 15.12.2014

Posted in INVATAMANT | Etichetat: , , , , | Leave a Comment »

 
%d blogeri au apreciat asta: